ผู้เขียน: Laurie Smith

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญร่วม “งานนัดพบแรงงานสงขลา” 7-8 เมษายน 2564 พบตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงข […]...